Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
97.7%
Số hồ sơ xử lý: 938
Trước & đúng hạn: 917
Trễ hạn: 21
Tỉ lệ trễ hạn: 2.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/06/2022 21:12:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĨNH HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn văn Đích - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0912730556

Email: nguyenvandichubnd@gmail.com
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 10
Tất cả: 3,651