Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
97.5%
Số hồ sơ xử lý: 79
Trước & đúng hạn: 77
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 2.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/03/2023 04:35:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĨNH HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn văn Đích - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0912730556

Email: nguyenvandichubnd@gmail.com
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 7,292