NÔNG THÔN MỚI
Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
15/03/2021 12:00:00

Môi trường là 1 trong 4 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và là tiêu chí khó, phức tạp với 6 tiêu chí thành phần. Để hoàn thành tiêu chí môi trường kiểu mẫu, các xã phải đạt những yêu cầu sau:

- 100% chất thải rắn phát sinh được thu gom và 90% trở lên được phân loại, xử lý phù hợp; có từ 50% trở lên rác thải rắn sinh hoạt được phân loại và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp theo hướng tiết kiệm tài nguyên.

- Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước. 60% trở lên các tuyến đường có đủ điều kiện để trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh. 100% nhà dân có nhà vệ sinh có bể tự hoại, bảo đảm không xả trực tiếp ra môi trường hoặc cống, rãnh thoát nước chung: tỷ lệ số khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước chung đạt từ 70% tổng số khu dân cư của xã trở lên; có từ 60% trở lên số cống, rãnh thoát nước của xã, thôn đáp ứng được các tiêu chí yêu cầu của quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

- Có mô hình bảo vệ môi trường thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng hoạt động thường xuyên, có hiệu quả; có câu lạc bộ hoặc đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

- Có từ 90% trở lên số cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia đình có hoạt động chăn nuôi, chế biến thực phẩm nằm trong khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm môi trường; 100% số khu sản xuất, kinh doanh tập trung, chăn nuôi nằm ngoài khu dân cư không gây ô nhiễm môi trường.

- 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã thực hiện xử lý rác thải, nước thải, khí thải đạt tiêu chuẩn và bảo đảm bền vững, không gây ô nhiễm môi trường; 100% các làng nghề trên địa bàn xã thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia đình có hoạt động chăn nuôi, chế biến thực phẩm, sản xuất nghề tiểu thủ công nghiệp, thu gom, buôn bán phế liệu được di dời ra các khu tập trung xa khu dân cư theo quy định đạt từ 50% trở lên so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 75
Trước & đúng hạn: 75
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 17:33:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĨNH HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn văn Đích - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0912730556

Email: nguyenvandichubnd@gmail.com
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 14,765