QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
19/12/2022 09:07:51
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 8
Trước & đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/02/2023 20:56:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĨNH HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn văn Đích - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Điện thoại: 0912730556

Email: nguyenvandichubnd@gmail.com
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 11
Tất cả: 6,590